Митническо представителство

Митническо представителство

  • Митническо представителство при внос, износ и транзит;
  • Предоставяне на „Обща банкова гаранция“ за транзитни операции в страната и ЕС;

Юникарго Транс - Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност