Контейнерен транспорт

Контейнерен транспорт

  • Цели контейнери (FCL) - внос и износ;
  • Терминални улуги;
  • Митническо посредничество за внос и износ;
  • Услуга от врата до врата;
  • Адрес/Порт;
  • Порт/Порт.

Юникарго Транс - Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност