Наземен транспорт

Наземен транспорт

  • Експресни сухопътни доставки;
  • Tранспорт и доставка на товари под температурен режим със собствени хладилни коли;
  • Регулярни групажни линии за икономични доставки;
  • Комплектни товари посредством цели камиони;
  • Транзитиране на стоки и поемане на обща банкова гаранция;
  • Транспорт на стоки под температурен режим;
  • Железопътен транспорт.

Юникарго Транс - Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност