Складиране

Складиране

  • Контейнеризация / Деконтейнеризация;
  • Консолидиране на товари;
  • Съхранение на стоки под режим „временен внос“;

Юникарго Транс - Нашите клиенти са уверени и спокойни при съвместната ни дейност